TV& VIDEO

kiều bào Czech

Việt Nam có rất nhiều lĩnh vực có thể đầu tư sinh lợi tốt

Việt Nam có rất nhiều lĩnh vực có thể đầu tư sinh lợi tốt

VTV.vn - Là người đã có nhiều năm đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam, ông Vũ Thành Luân cho rằng, Việt Nam có rất nhiều lĩnh vực khả thi để có thể đầu tư sinh lợi tốt.