TV& VIDEO

Kiều bào Pháp

Kiều bào Pháp tích cực tham gia hoạt động hướng về quê hương

Kiều bào Pháp tích cực tham gia hoạt động hướng về quê hương

VTV.vn - Điểm chung của cộng đồng người Việt trên khắp nước Pháp, đó là tích cực tham gia các hoạt động yêu nước, hướng về quê hương.