TV& VIDEO

kiểu tóc

Ngành công nghiệp làm đẹp trị giá 6 tỷ USD ở lục địa đen

Ngành công nghiệp làm đẹp trị giá 6 tỷ USD ở lục địa đen

Phụ nữ châu Phi thay đổi kiểu tóc trung bình 6 đến 12 lần mỗi năm. Điều này đã mở ra một cơ hội làm ăn lớn cho những doanh nghiệp chăm sóc sắc đẹp ở đây và tạo nên một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD.