TV& VIDEO

kìm chế

Bức tranh kinh tế Việt Nam 2013: Những vùng sáng, tối

Bức tranh kinh tế Việt Nam 2013: Những vùng sáng, tối

Kinh tế Việt Nam 2013 đã trải qua nhiều sóng gió và cũng đạt được không ít thành công. Phóng viên VTV sẽ điểm lại những vấn đề còn tồn tại, cơ hội và thách thức trong năm 2014.