TV& VIDEO

kim khôi

Môn thi Toán sáng 4/7: 650.420 thí sinh dự thi, 32 thí sinh bị đình chỉ thi

Môn thi Toán sáng 4/7: 650.420 thí sinh dự thi, 32 thí sinh bị đình chỉ thi

 Thông tin từ Ban chỉ đạo Tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2013, sau buổi thi sáng nay, đã có 33 thí sinh vi phạm kỷ luật phòng thi trong đó có 32 thí sinh bị đình chỉ do mang ĐTDĐ và tài liệu trái phép vào phòng thi.