TV& VIDEO

Kim Lee

Cuộc đua kỳ thú 2014: Phái yếu tiếp tục tỏa sáng

Cuộc đua kỳ thú 2014: Phái yếu tiếp tục tỏa sáng

Chặng đua đầu tiên của mùa 2 – Cuộc đua kỳ thú đã chứng kiến sự tỏa sáng của phái nữ trong các thử thách liên quan đến sức bền và ý chí với các đại diện Linh Chi – Thùy Dung – Kim Lee và Diệp Lâm Anh.