TV& VIDEO

kim loại chống nước

Bề mặt kim loại có khả năng chống nước

Bề mặt kim loại có khả năng chống nước

Các nhà khoa học ở đại học Rochester (Mỹ) vừa chế tạo thành công bề mặt kim loại có khả năng chống nước gần như tuyệt đối.