TV& VIDEO

Kim ngạch xuất khẩu cá tra

Cá tra Việt Nam giả vị lươn hấp dẫn người dùng Nhật Bản

Cá tra Việt Nam giả vị lươn hấp dẫn người dùng Nhật Bản

VTV.vn - Cá tra chế biến theo hương vị lươn đang hấp dẫn nhiều thực khách Nhật Bản.