Kim Sơn

Danh sách độc giả nhận sách tặng của VTV Online

Danh sách độc giả nhận sách tặng của VTV Online

VTV Online chúc mừng các độc giả may mắn nhận các cuốn sách tặng “Hạnh phúc tùy cách nhìn”, “Anh chồng Stockholm…” và “Nhật ký của mẹ”.  Sách được gửi qua đường Chuyển phát nhanh tới độc giả.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive