TV& VIDEO

kim yu na

Nữ hoàng sân băng Kim Yu-na chia tay bạn trai?

Nữ hoàng sân băng Kim Yu-na chia tay bạn trai?

Trên nhiều diễn đàn rộ lên tin đồn nữ hoàng sân băng Kim Yu-na đã chia tay bạn trai sau một thời gian gắn bó không dài.