TV& VIDEO

Kingston

Apple hoàn trả 32,5 tỷ USD cho khách hàng

Apple hoàn trả 32,5 tỷ USD cho khách hàng

Sau khi thỏa thuận với Ủy ban thương mại liên bang Mỹ, hãng công nghệ khổng lồ Apple đồng ý sẽ hoàn trả ít nhất 32,5 triệu USD cho các khách hàng.