TV& VIDEO

kính cho người khiếm thị

Kính thông minh dành cho người khiếm thị

Kính thông minh dành cho người khiếm thị

VTV.vn - Thiết bị kính mắt thông minh giúp người khiếm thị có thể tận dụng hết khả năng nhìn còn lại của mình cũng như các giác quan khác để xác định phương hướng.