TV& VIDEO

kính chúc

Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng Nhà Hán Nôm học - Hà Nội học Vũ Tuân Sán

Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng Nhà Hán Nôm học - Hà Nội học Vũ Tuân Sán

Sáng 9/3, đại diện Vụ Thi đua khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước đã tới trao thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng cụ Vũ Tuân Sán - Nhà Hán Nôm học - Hà Nội học nhân lễ mừng thọ 100 tuổi.