TV& VIDEO

kinh doanh hoa

Khởi nghiệp với mô hình kinh doanh hoa online

Khởi nghiệp với mô hình kinh doanh hoa online

VTV.vn - Cô gái trẻ Phượng Nguyễn đã sáng lập mô hình kinh doanh hoa online 2Give với mục tiêu mở rộng thị trường ra toàn khu vực ASEAN.