TV& VIDEO

kinh doanh ngoại tệ

TS Phạm Thế Anh: "Cần khuyến khích thêm nhiều tổ chức kinh doanh ngoại tệ"

TS Phạm Thế Anh: "Cần khuyến khích thêm nhiều tổ chức kinh doanh ngoại tệ"

VTV.vn - Đó là nhận định của TS Phạm Thế Anh trong chương trình Chính sách kinh tế và cuộc sống chủ đề "Biến động tỷ giá 2016".

  • Doanh nghiệp ngoại lạc quan với kinh tế Việt Nam

    Doanh nghiệp ngoại lạc quan với kinh tế Việt Nam

    Trong nước24/01/2010 09:41 AM

    2009 là năm kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các DN có vốn đầu tư nước ngoài tại VN và các DN trong lĩnh vực bảo hiểm vẫn có sự phát triển cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.