TV& VIDEO

kinh doanh phân bón

Tăng cường kiểm tra chất lượng phân bón tại Vĩnh Long

Tăng cường kiểm tra chất lượng phân bón tại Vĩnh Long

VTV.vn - Chuẩn bị vụ Đông Xuân 2017-2018, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long đã triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn.