TV& VIDEO

kinh doanh quốc tế

Rủi ro trong kinh doanh nhượng quyền không chỉ là 10%

Rủi ro trong kinh doanh nhượng quyền không chỉ là 10%

VTV.vn - Theo số liệu từ Hiệp hội nhượng quyền kinh doanh quốc tế của Mỹ, rủi ro khi kinh doanh nhượng quyền chỉ khoảng 10%. Tuy nhiên, tại Việt Nam, thực tế lại không như vậy.