TV& VIDEO

kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Bộ NN&PTNT yêu cầu kiểm soát hóa chất Cyanuric acide trong thức ăn chăn nuôi

Bộ NN&PTNT yêu cầu kiểm soát hóa chất Cyanuric acide trong thức ăn chăn nuôi

VTV.vn - Ngày 14/12, Bộ NN&PTNT đã gửi công văn đến các đơn vị liên quan thuộc Bộ về việc hoá chất sử dụng trong sản xuất, thức ăn chăn nuôi.