TV& VIDEO

kinh nghiệm kinh doanh

Đoàn ĐH Hoa Kỳ trao đổi kinh nghiệm kinh doanh tại Việt Nam

Đoàn ĐH Hoa Kỳ trao đổi kinh nghiệm kinh doanh tại Việt Nam

VTV.vn - Theo các chuyên gia Hoa Kỳ, các DN Việt Nam cần xây dựng thương hiệu để đưa vào kênh phân phối độc lập và thực hiện giá trị gia tăng nhằm tạo giá trị xuất khẩu cao.