TV& VIDEO

kinh nghiệm làm du lịch

Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch nghệ thuật tại Việt Nam

Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch nghệ thuật tại Việt Nam

VTV.vn - Lần đầu tiên Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đã đưa 8 đoàn nghệ thuật đến Việt Nam biểu diễn. Chương trình miễn phí cho hơn 3.000 người làm du lịch ở Việt Nam.