TV& VIDEO

kinh nghiệm quản lý

Quản lý dịch vụ hàng ăn lưu động tại Washington D.C

Quản lý dịch vụ hàng ăn lưu động tại Washington D.C

VTV.vn - Quản lý dịch vụ hàng ăn lưu động như thế nào để vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, vừa chống thất thu mà lại đảm bảo trật tự đường phố?