TV& VIDEO

kinh nghiệm quản lý

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Myanmar

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Myanmar

VTV.vn - Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Myanmar trong những năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, là một trong những trụ cột trong quan hệ hai nước.