kinh nghiệm quản lý

Bộ Lễ nghi và tôn giáo Campuchia làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ

Bộ Lễ nghi và tôn giáo Campuchia làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ

VTV.vn - Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Lễ nghi và tôn giáo Campuchia đã trao đổi về tình hình tôn giáo, kinh nghiệm quản lý Nhà nước về tôn giáo.