TV& VIDEO

kính nổi

Hàng nghìn tấn săm lốp ôtô cũ nát bị nhập về Việt Nam

Hàng nghìn tấn săm lốp ôtô cũ nát bị nhập về Việt Nam

Hiện có hơn 650 container săm lốp ôtô đã qua sử dụng đang tồn lưu tại cảng Đà Nẵng.