kinh phí thực hiện

Quốc hội thông qua Nghị quyết chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

VTV.vn - Sáng 12/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.