TV& VIDEO

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới

VTV.vn - Vượt qua Trung Quốc, Ấn Độ đang trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.