TV& VIDEO

kinh tế mới nổi

Trung Quốc kêu gọi hợp tác, chống chủ nghĩa bảo hộ

Trung Quốc kêu gọi hợp tác, chống chủ nghĩa bảo hộ

VTV.vn - Sau 3 ngày nhóm họp tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) 2017 đã bế mạc ngày 5/9.