Kinh tế Quốc gia

Tín dụng tiêu dùng - Cú hích lớn cho nền kinh tế quốc gia

Tín dụng tiêu dùng - Cú hích lớn cho nền kinh tế quốc gia

VTV.vn - Theo Tiến sĩ Trương Văn Phước, Quyền chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, cho biết: "Tín dụng tiêu dùng đóng vai trò như cú hích lớn cho nền kinh tế quốc gia".