TV& VIDEO

kinh tế trải nghiệm

Người dân Anh ưu tiên chi tiền cho hoạt động trải nghiệm

Người dân Anh ưu tiên chi tiền cho hoạt động trải nghiệm

VTV.vn - Người dân Anh đang ưu tiên chi tiền vào các hoạt động trải nghiệm làm phong phú đời sống tinh thần.