kinh tế Trung Quốc giảm tốc

Kinh tế Trung Quốc giảm tốc: Vì đâu đến nỗi?

Kinh tế Trung Quốc giảm tốc: Vì đâu đến nỗi?

VTV.vn - Sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc là vấn đề đang được rất nhiều nước trên thế giới quan tâm. Vậy nguyên nhân vì đâu?