TV& VIDEO

kinh tế Việt Nam ổn định

Fitch đánh giá kinh tế Việt Nam ổn định

Fitch đánh giá kinh tế Việt Nam ổn định

VTV.vn - Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch vừa công bố, giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam ở mức BB-/B với triển vọng "ổn định" .