TV& VIDEO

kinh tế vùng

Kinh tế vùng Tây Nguyên tiếp tục phát triển bền vững

Kinh tế vùng Tây Nguyên tiếp tục phát triển bền vững

VTV.vn - Trong năm 2017, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn thách thức, nhưng kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên vẫn tiếp tục phát triển bền vững