TV& VIDEO

Việt Nam xếp thứ 6 trong 10 điểm đến của nguồn vốn tư nhân

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 11/11/2014 16:13 GMT+7

Ảnh minh họa

Đây là một phần kết quả khảo sát của Price WaterHouse Coopers (PwC).

Cuộc khảo sát cho biết 67% CEO có kế hoạch tăng đầu tư vào khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong vòng 12 tháng tới. Ngoài ra, Việt Nam xếp thứ 7 trong nhóm 10 nền kinh tế hàng đầu APEC được tăng cường đầu tư và thứ 6 trong 10 điểm đến hàng đầu của các nguồn vốn tư nhân.

Bên cạnh đó, đa số các giám đốc điều hành cũng có kế hoạch tăng tuyển dụng. 38% dự đoán tổng số nhân viên của họ trên toàn thế giới sẽ tăng ít nhất 5% mỗi năm trong vòng 3 đến 5 năm tới. Kết quả trên có được qua khảo sát quan điểm của hơn 600 lãnh đạo doanh nghiệp về triển vọng kinh doanh trong khu vực.

TIN MỚI