TV& VIDEO

kính trọng

“Sự thật về vụ án Harry Quebert hay Chuyện nàng Nola”

“Sự thật về vụ án Harry Quebert hay Chuyện nàng Nola”

“Sự thật về vụ án Harry Quebert hay Chuyện nàng Nola” thể hiện những suy nghĩ, trăn trở của tác giả về những điều ngang trái trong xã hội hiện đại…