TV& VIDEO

KKT Vũng Áng

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Khu kinh tế Vũng Áng

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Khu kinh tế Vũng Áng

Ngày 1/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra tiến độ các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng.