TV& VIDEO

KTS

Cầu Long Biên: Cần ứng xử thế nào lúc này?

Cầu Long Biên: Cần ứng xử thế nào lúc này?

Xung quanh vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với KTS Nguyễn Nga - người từng hai lần thực hiện Festival cầu Long Biên.