TV& VIDEO

kỷ cương phép nước

Thủ tướng: Vừa tăng trưởng kinh tế vừa tăng cường kỷ cương

Thủ tướng: Vừa tăng trưởng kinh tế vừa tăng cường kỷ cương

VTV.vn - Các thành viên Chính phủ phải nỗ lực kiểm soát lạm phát và đạt mức tăng trưởng kinh tế 6,7% nhưng đồng thời phải tăng cường kỷ cương, phép nước.