TV& VIDEO

kỷ cương

Ngày thi thứ 2: Cả nước có 305 thí sinh bỏ thi

Ngày thi thứ 2: Cả nước có 305 thí sinh bỏ thi

Kết thúc ngày thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT, cả nước có 305 thí sinh bỏ thi. Như vậy, trong 4 môn thi tốt nghiệp, cả nước đã có 3.394 thí sinh bỏ thi trong tổng số 946.064 thí sinh đăng ký dự thi.