TV& VIDEO

kỳ hạn cuối đăng ký xe máy điện

Người dân xếp hàng đăng ký xe máy điện trước kỳ hạn cuối

Người dân xếp hàng đăng ký xe máy điện trước kỳ hạn cuối

VTV.vn - Trong những ngày cuối tháng 6, số lượng người dân đi đăng ký xe máy điện đã tăng vọt, thậm chí xảy ra tình trạng quá tải tại một số địa phương.