TV& VIDEO

ký hiệp định

Lãnh đạo Kim Jong - un giám sát cuộc trình diễn của không quân

Lãnh đạo Kim Jong - un giám sát cuộc trình diễn của không quân

VTV.vn - Ngày 30/7, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thị sát một cuộc trình diễn của không quân nước này.