kỳ họp thứ hai

Hôm nay (4/11), Quốc hội thảo luận về xây dựng nông thôn mới

Hôm nay (4/11), Quốc hội thảo luận về xây dựng nông thôn mới

VTV.vn - Hôm nay (4/11), Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về xây dựng nông thôn mới.