TV& VIDEO

ký kết hợp tác

MobiFone - Học viện CNBCVT hợp tác toàn diện

MobiFone - Học viện CNBCVT hợp tác toàn diện

Mobifone và Học viện Bưu chính Viễn thông vừa ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, kết hợp quảng bá và phát triển thương hiệu.