TV& VIDEO

kỹ năng cơ bản

Phát hành bộ sách về kỹ năng sống cho học sinh

Phát hành bộ sách về kỹ năng sống cho học sinh

VTV.vn - Bộ sách Thực hành kỹ năng sống gồm 9 tập, dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, đưa ra những nhóm kỹ năng cơ bản.