kỹ năng cơ bản

Trường học đặc biệt cho trẻ em bên bờ sông Nile của Ai Cập

Trường học đặc biệt cho trẻ em bên bờ sông Nile của Ai Cập

VTV.vn - Trên bờ sông Nile của Ai Cập có một trường học đặc biệt, nơi trẻ em được dạy những kỹ năng cơ bản để phát triển tự nhiên thông qua ngôn ngữ và nghệ thuật thủ công.