TV& VIDEO

kỹ năng đàm phán

Hàn Quốc và Mỹ thất bại trong tái đàm phán sửa đổi FTA

Hàn Quốc và Mỹ thất bại trong tái đàm phán sửa đổi FTA

VTV.vn -Cuộc họp trực tuyến giữa Mỹ và Hàn Quốc nhằm thảo luận về các sửa đổi cần thiết trong Hiệp định thương mại tự do FTA giữa 2 nước ngày 22/8 đã không đạt được thỏa thuận nào.