ký nhận

Quảng Bình: Phi lý chuyện người chết ba năm vẫn có tiền chính sách

Quảng Bình: Phi lý chuyện người chết ba năm vẫn có tiền chính sách

Đó là một trong gần chục trường hợp tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.