kỷ niệm 47 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên