TV& VIDEO

kỳ phiếu

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chính thức thành lập

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chính thức thành lập

 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức cho phép thành lập Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo đề nghị của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương.