TV& VIDEO

Ký sự Syria

Tặng Bằng khen cho ê-kip sản xuất VTV Đặc biệt “Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến”

Tặng Bằng khen cho ê-kip sản xuất VTV Đặc biệt “Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến”

VTV.vn - Sáng 27/7, Tổng Giám đốc Trần Bình Minh đã trao tặng Bằng khen cho các cá nhân trong ekip sản xuất VTV Đặc biệt “Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến”.