TV& VIDEO

kỳ thi chọn học sinh giỏi

Rà soát và đổi mới các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông

Rà soát và đổi mới các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017 - 2018.