TV& VIDEO

kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo

Lần đầu tiên tổ chức kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo tại Việt Nam

Lần đầu tiên tổ chức kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo tại Việt Nam

VTV.vn - Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo 2016 sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 20/3.