kỹ thuật mới

Hướng đến nền nông nghiệp xanh

Hướng đến nền nông nghiệp xanh

VTV.vn - Nông nghiệp xanh được triển khai trong vài năm qua trên cả nước, đặc biệt là miền Trung bước đầu làm thay đổi tư duy của các nông hộ khi tham gia sản xuất nông sản sạch.