TV& VIDEO

kỳ thực tập

Gia tăng tình trạng sinh viên ngành kinh tế, ngân hàng trốn thực tập

Gia tăng tình trạng sinh viên ngành kinh tế, ngân hàng trốn thực tập

VTV.vn - Trong thời gian qua, tình trạng sinh viên không chịu đi thực tập ngày càng gia tăng, nhất là với sinh viên ngành kinh tế, ngân hàng.